Oldal kiválasztása

Szerzői jogi nyilatkozat

I. Burger Anikó (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kolozsvári utca 63., adószám: 79425885-1-33, elektronikus levélcím: szervezes.lilith@gmail.com, a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló http://www.lilithcadmon.hu és http://praktikusmisztika.hu weboldalakon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, – a stock fotókat, illetve a logót kivéve – fotó, grafika, képek, audio, video fájlok, szoftverek (beleértve a forráskódot), metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek és egyéb fájlok,), illetve a LilithCadmon és a Praktikus Misztika rendszere és Szolgáltatásai/Termékei – ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Szolgáltatások/Termékek neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások, ikonok és szkriptek (a továbbiakban Szellemi Alkotás) a Szolgáltató (a továbbiakban Szerző) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

II. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely része, tartalma Szerző kizárólagos – nemzetközi és magyar jogszabályok által védett – szellemi tulajdona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait Szerző kifejezetten fenntartja, azt a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

III. A Szerző a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi. Minden más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos. A Szerző engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető, nem árusítható.

IV. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék vonatkozásában a Szerző céljával összhangban, kizárólag a Felhasználó által megrendelt és teljesült termékek vonatkozásában, magáncélú használatra, saját számítógépén tekintheti meg, azonban – a III. pontjában foglaltakon túlmenően – ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, lementésére terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

V. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a Szellemi Alkotás tartalmát részben vagy egészben, akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet segítségével – még változatlan formában is – a nyilvánossághoz újraközvetíteni, közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon tárolni tilos.

VI. Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Szellemi Alkotás harmadik személy által az anyag részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő megismerésének és felhasználásának, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetítésének, az anyag tartalmát részben vagy egészben – akár eredeti, akár átírt formában – tükrözésének, azaz bármely technikai művelet segítségével – még változatlan formában is – a nyilvánossághoz újraközvetítéséhez, közlésének sugárzásának, továbbadásának, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon történő tárolásának megakadályozása.

VII. A fenti feltételek megsértése esetén Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, továbbá egyéb jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.