Oldal kiválasztása

Úgy van, kitaláltátok. A Jupiter és a Nap kapcsolata lesz a mai témánk (és még pár napig – igaz, már gyengülő intenzitással). Csütörtökön ott ficereg még a Merkúr is, ezzel hozva felismeréseket, gondolatiságot, játékosságot és beavatódást.

Kép: dfrog.deviantart.com (The Pharaoh sails to Orion)

Kép: dfrog.deviantart.com (The Pharaoh sails to Orion)

Egyik olvasatban felismerések érkeznek ezidőtájt. Rálátunk, mit tehetünk az anyagi bőség megteremtése érdekében a fizikai síkon. Sőt, ez az anyagi bőség jó eséllyel meg is jelenik valóságunkban. A tejszínhabos rész, hogy lehetőségünk nyílik tapasztalni, hogy az anyagi bőség és a becsület (tisztaság, stb.) egyáltalán nem egymásnak ellentmondó fogalmak. És igen: tisztességgel is lehetséges boldog jólétet teremteni életünkben.

A másik olvasat kissé elvontabb. Ha a bolygókra mint énrészeink megjelenítőjére gondolunk, akkor most a világi hatalom (a király) és a szakralitás (főpap) vetik egymásnak vállukat annak érdekében, hogy életünk magasabb szinten folytatódjon, mint eddig.

Gyakorlatban ezt úgy hasznosíthatjuk például, hogy megfigyeljük, milyen értékek vannak lelkünk mélyére írva. Őszintén. Igazán. Nem azért, mert a szülőktől vagy az iskolában ezt tanultuk, hanem mert velünk együtt jöttek erre a bolygóra. Ők a saját igazságaink, saját filozófiánk. Saját képünk az isten-ideáról. Aztán – miután a Jupiter a Szeretet Bölcsességének is az analógiája – megkeressük azokat a módokat, ahogyan ezek a – lelkünkbe rótt – elvek a szeretet inspirációjától vezettetvén megjelenhetnek az anyag világában. Hiszen a Nap a cselekvést, a tevékenységet jelenti.

A kozmikus fordítóprogram szerint: tenni (cselekedni) a szívünkbe írt elveket az anyag világban. Miért? Azért, hogy emberhez (végső soron az Isten gyermekéhez) méltó életet élhessünk.

A Nap a hatalom, a király, a cselekvő én. Mert kinek van hatalma megvalósítani az életben saját lelke igazságait és kinek van lehetősége a saját szíve sugallatait követni őszintén és tisztán?

Kinek?

No, ugye.

Pálcák a kézben, áldás az úton.